Νέα πρόσκληση για προσλήψεις με σύμβαση μίσθωσης έργου από το ΚΑΠΕ

Print Friendly, PDF & Email

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραμμάτων, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Οι νέες θέσεις αφορούν σε:
8 μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων
1 περιβαντολλόγο
1 φυσικό
1 νομικό-δικηγόρο

Απάντηση