Νέα εφαρμογή προηγμένων προϊόντων νανο-τεχνολογίας OSOLARMIO

Print Friendly, PDF & Email

Νέα εφαρμογή προηγμένων προϊόντων νανοτεχνολογίας OSOLARMIO πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από την RENEVOL στα πλαίσια του πακέτου υπηρεσιών Συντήρησης – Τηλεπαρακολούθησης – Καθαρισμού.

Ειδικότερα, σε εγκατάσταση βιομηχανικής στέγης ισχύος 10 kw, στον Ασπρόπυργο Αττικής, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση και εν συνεχεία ο καθαρισμός με επιπλέον εφαρμογή νανοτεχνολογίας ,για την προστασία της επιφάνειας με την χρήση των HEAVY DUTY CLEANER και POWER BOOSTER SHIELD. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση – περίπου δύο ετών κατασκευασμένη-παρουσίασε ιδιαίτερη δυσκολία για την επαναφορά της στην αρχική κατάστασή της, λόγω της θέσης της στη βιομηχανική ζώνη – με ότι αυτό συνεπάγεται – σε θέματα επίδρασης ρύπανσης, αλλά και της χαμηλής κλίσης (2 μοίρες).

Οι ρύποι προέρχονται από τις γύρω βιομηχανίες (τσιμέντα – διυλιστήρια κ.α.) και από την εφαπτόμενη στη θέση εγκατάστασης εθνική οδό. Η κατάσταση αυτή, με την πάροδο του χρόνου παγιώθηκε ως μόνιμη, με κίνδυνο πολλαπλών συνεπειών τόσο στην απόδοση όσο και στην ποιότητα της εγκατάστασης. Η πρόληψη, και κατ’ επέκταση η συντήρηση, πρέπει να αποτελεί πρώτιστο μέλημα κάθε επενδυτή. Μόνο τότε μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επένδυσής μας, στο πέρασμα του χρόνου, σε όλες τις μορφές της.

Η RENEVOL – με έδρα στον Πειραιά – με την εμπειρία της αλλά και μέσα από τη συνεργασία της με την OSOLARMIO HELLAS και τα προϊόντα της, παρέχει τη δυνατότητα της σωστής εφαρμογής των κατάλληλων λύσεων, τόσο σε επίπεδο συντήρησης όσο και στο επίπεδο καθαρισμού και υποστήριξης, σε όλους τους επενδυτές.

[images_grid auto_slide=»no» auto_duration=»1″ cols=»three» lightbox=»yes» source=»media: 10319,10320,10321,10322,10323,10324,10325,10326″][/images_grid]

Απάντηση