Νέα έργα συντήρησης για την Messaritis Ανανεώσιμες

H εταιρεία Messaritis Ανανεώσιμες ανέλαβε τη συντήρηση πέντε ακόμη έργων συνολικής ισχύος 500 KW, διευρύνοντας συνεχώς το πελατολόγιό της, το οποίο έως σήμερα αριθμεί εβδομήντα πέντε σταθμούς.
Ο Γιάννης Μεσσαρίτης, ιδιοκτήτης της εταιρείας, δήλωσε σχετικά: «Οι συγκυρίες των προηγούμενων μηνών, αδιαμφισβήτητα δημιούργησαν έλλειψη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Παρόλα αυτά, οι επενδυτές αντιλαμβάνονται πως η συντήρηση των Φωτοβολταικών τους εγκαταστάσεων είναι μείζονος σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία και τη μέγιστη απόδοση των επενδύσεών και γι’ αυτό, τώρα περισσότερο από ποτέ, επιλέγουν τους συνεργάτες τους με τα αυστηρότερα κριτήρια. Αναζητούν υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών, άμεση απόκριση σε έκτακτες βλάβες και σωστή συνάρτηση ποιότητας-τιμής, στοιχεία για τα οποία διακρίνεται η “Messaritis Ανανεώσιμες” γι’ αυτό και βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση των προτιμήσεών τους».

Απάντηση