«Νάρκη» για το χρηματιστήριο η κρίση στην οικοδομή

Ούτε η φετινή εκπληκτική πορεία του τουρισμού, ούτε οι εξαγωγές, αλλά ούτε και η επανεκκίνηση της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων φαίνεται πως είναι σε θέση να τονώσουν την εγχώρια βιομηχανία, με τους παράγοντες της αγοράς να μιλούν για την αναγκαιότητα άμεσης αύξησης τόσο των επενδύσεων, όσο και της οικοδομικής δραστηριότητας.

Όσο και αν η άνοδος του τουρισμού έφερε κάμποσες δουλειές φέτος σε μια σειρά από βιομηχανίες, όσο και αν η κατασκευή των μεγάλων οδικών αξόνων ξεκίνησε να φέρνει παραγγελίες, κοινή εκτίμηση είναι πως αυτά δεν… φτάνουν ούτε για ζήτω, καθώς: α) Τα τρέχοντα ποσοστά χρησιμοποίησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων των μονάδων (capacity) είναι σε γενικές γραμμές, πολύ χαμηλά β) Τα λειτουργικά αποτελέσματα των περισσότερων μονάδων είναι αναιμικά και το βάρος των τραπεζικών τους υποχρεώσεων ιδιαίτερα επαχθές. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, στον οποίον παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εξαμήνου εισηγμένων εταιρειών διαφόρων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Στον κλάδο της ξυλείας, για παράδειγμα, οι δύο εισηγμένες του κλάδου (Ακρίτας και Interwood-Ξυλεμπορία) υποχρεώθηκαν σε ζημιογόνα αποτελέσματα και αθροιστικά σε νέα μείωση πωλήσεων (λίγο πάνω η Ξυλεμπορία, πτώση ο Ακρίτας), παρά το γεγονός ότι σταμάτησαν να λειτουργούν οι δύο μονάδες της Shelman. H Ακρίτας μάλιστα, (η μόνη μεγάλη παραγωγός εταιρεία που απέμεινε) ήρθε σε συμφωνία αναχρηματοδότησης με τις τράπεζες και υλοποιεί πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με στόχο να επανέλθει σταδιακά σε κερδοφόρο πορεία. Στον κλάδο του χάλυβα, το πλήγμα από τις εξελίξεις στην οικοδομή είναι εμφανέστατο. Βέβαια, όλο και κάποια θετική επίδραση αναμένεται να προέλθει από την κατασκευή των οδικών αξόνων, ωστόσο στο πρώτο εξάμηνο οι πωλήσεις διατηρήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν, το τελικό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο για όλες τις εταιρείες (ΣΙΔΕΝΟΡ, ΣΙΔΜΑ, Μπήτρος, Έλαστρον, Αφοί Κορδέλλου) και κάποιες από αυτές αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις στο ζήτημα των υποχρεώσεών τους. Στον κλάδο του προφίλ αλουμινίου (ΕΤΕΜ, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, ALCO Hellas, ΑΛΟΥΜΥΛ) η απουσία ισχυρής εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας έχει πλήξει δραστικά τα αποτελέσματα των εισηγμένων. Παρά την στροφή προς τις εξαγωγές και παρά την έμφαση που δίδεται στο βιομηχανικό προφίλ, και οι τέσσερις εισηγμένες υποχρεώθηκαν σε ζημίες, ενώ οι τρεις από αυτές σημείωσαν και αρνητικό EBITDA. Στην τσιμεντοβιομηχανία παρατηρείται μονοψήφιου ποσοστού τόνωση της εγχώριας ζήτησης και αυτή λόγω της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων. Αντίθετα, η ζήτηση από το κομμάτι της οικοδομής εξακολουθεί και ακολουθεί την κατιούσα. Από τις δύο εισηγμένες (ΤΙΤΑΝ, ΑΓΕΤ-Ηρακλής), κέρδη στο εξάμηνο σημείωσε μόνο η πρώτη και αυτή μάλλον εξ’ αιτίας των διεθνών της δραστηριοτήτων. Τέλος, στον πίνακα παρατίθενται και τρεις ακόμη εισηγμένες (Γενική Εμπορίου, Mevaco, ΕΛΤΡΑΚ) η πορεία των οποίων επηρεάζεται από το ύψος των επενδύσεων (οικοδομές, ιδιωτικές επενδύσεις) στην ελληνική οικονομία. Όπως φαίνεται, ακόμη και εκεί που υπάρχει βελτίωση επιδόσεων, αυτή είναι αρκετά περιορισμένη. Οικοδομική δραστηριότητα – Προσδοκίες Από τα στοιχεία του ΑΕΠ του πρώτου εξαμήνου προκύπτει πως η ελληνική οικονομία θα είχε μπει σε πορεία ανάπτυξης από το πρώτο κιόλας τρίμηνο του 2014, αν οι επενδύσεις στην οικοδομή διατηρούνταν στο ιδιαίτερα χαμηλό περυσινό επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις στην οικοδομή υποχώρησαν το πρώτο φετινό τρίμηνο κατά 42,3%(!) και γενικότερα αφαίρεσαν από τη μεταβολή του ΑΕΠ σε ετήσια βάση 1,26 ποσοστιαίες μονάδας το πρώτο τρίμηνο και περίπου 0,8 ποσοστιαίες μονάδες το δεύτερο. Ωστόσο, εμφανίζονται κάποια σημάδια σταθεροποίησης σε πολύ χαμηλά επίπεδα δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα το γεγονός μιας μικρής ανόδου στο κομμάτι του όγκου των οικοδομικών αδειών που πιθανότατα θα μεταφραστεί σε δραστηριότητα τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις της Alpha Bank, ενώ οι επενδύσεις στην οικοδομή υποχώρησαν κατά 42,3% το πρώτο τρίμηνο, η αντίστοιχη πτώση για ολόκληρο το 2014 θα περιοριστεί στο -16% και μετατραπεί σε άνοδο άνω του 10% το 2015. Σύμφωνα με την ίδια τράπεζα, οι επενδύσεις στην οικοδομή από το 1,9% του ΑΕΠ το 2014, θα ανεβούν στο 2,1% το 2015, στο 2,4% το 2016 και στο 2,6% το 2017. Οι εκτιμήσεις των εταιρειών Σύμφωνα τώρα με τις διοικήσεις των εταιρειών, για το δεύτερο εξάμηνο, η βιομηχανία ξύλου Ακρίτας ανέφερε μεταξύ άλλων πως «η ζήτηση για προϊόντα τεχνητής ξυλείας από τον ξενοδοχειακό κλάδο αναμένεται να αυξηθεί, ενώ ενθαρρυντικές είναι οι προοπτικές της εθνικής αγοράς στην οποία η εταιρεία έχει πλέον κυρίαρχη παρουσία». Η Ελαστρον που δραστηριοποιείται στην αγορά προϊόντων σιδήρου-χάλυβα, εκτιμά ότι «για το υπόλοιπό του έτους, ο ρυθμός ανάπτυξης του χαλυβουργικού τομέα αναμένεται να διατηρηθεί σε θετικά επίπεδα σε αναμονή περαιτέρω σταθεροποίησης του οικονομικού περιβάλλοντος και βελτίωσης της ρευστότητας στην εσωτερική αγορά. Ταυτόχρονα, η προοπτική έναρξης υλοποίησης νέων επενδύσεων σε έργα υποδομής θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για την τόνωση της ζήτησης τόσο στον κλάδο όσο και σε ένα σημαντικό αριθμό συναφών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων». Η εταιρεία παραγωγής προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ σημειώνει πως «ο εξαγωγικός προσανατολισµός όλων των εταιριών του οµίλου αποτελεί στρατηγική επιλογή της διοίκησης µε τα πρώτα αποτελέσµατα να είναι εµφανή στις ενοποιηµένες πωλήσεις ενώ αναµένεται να είναι ακόµα θετικότερη η επίδραση στο δεύτερο εξάµηνο του έτους». Τέλος, η ΑΛΟΥΜΥΛ που δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο σημειώνει πως «λόγω της συνεχιζόµενης δηµοσιονοµικής κρίσης και των δυσοίωνων προοπτικών για την οµαλή επίλυση της κρίσης χρέους που ταλανίζει την Ελλάδα (αλλά και γενικότερα την Ευρωζώνη) εκτιµάται ότι θα συνεχιστεί η παρατεινόµενη πτώση της εγχώριας κατασκευαστικής και επισκευαστικής δραστηριότητας µε αποτέλεσµα την πτώση στην ζήτηση για τα προϊόντα της μητρικής και του οµίλου και κατ’ επέκταση την συνεχιζόµενη αρνητική επίδραση στα αποτελέσµατα τους. Ωστόσο, συνεχίζεται η προσπάθεια αύξησης των εξαγωγών αλλά έρχεται αντιµέτωπη µε την ασθενική διεθνή ζήτηση, ιδιαιτέρως στις αγορές των άλλων χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου και την κάµψη της ζήτησης του βιοµηχανικού προφίλ στις µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες µε άµεση συνέπεια την πίεση στις τιµές πώλησης».

Πηγή: euro2day.gr

Απάντηση