Μ&Μ GAS: Κατάθεση τελικής προσφοράς για τον διαγωνισμό της ΔΕΦΑ

Η Μ&Μ Gas, θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της MOTOR OIL, προχώρησε στις 2/6/2015, στην κατάθεση τελικής και βέλτιστης οικονομικής προσφοράς (Best and Final Offer) στο πλαίσιο του διαγωνισμού της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου της Κύπρου με τίτλο «Πρόσκληση για Προμήθεια ΦΑ στη ΔΕΦΑ για Σκοπούς Ηλεκτροπαραγωγής».
Η M&M Gas ηγείται κοινοπρακτικού σχήματος, στο οποίο συμμετέχει επίσης η Trafigura, ένας από τους μεγαλύτερους οίκους εμπορίου βασικών πρώτων υλών παγκοσμίως και η ΜΕΤΚΑ, εισηγμένη θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, το οποίο σχήμα είναι ένα εκ των δύο που επιλέχθηκαν από τη ΔΕΦΑ για συμμετοχή στο final bidding, μετά την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προτάσεων που έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η κατασκευή υποδομών α) παραλαβής του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), β) αεριοποίησης και γ) προώθησής του στις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις του Βασιλικού. Περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια LNG στην Κύπρο για 7 χρόνια (2016-2022) με option επέκτασης μέχρι το 2025.
Σύμφωνα και με τη διαδικασία του διαγωνισμού, αναμένεται η ανάδειξη του μειοδότη εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος.

Απάντηση