Μικρή αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής τον Απρίλιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Η εξέλιξη του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το µήνα Απρίλιο 2015, σύµφωνα µε προσωρινά και διορθωµένα ως προς το πλήθος των εργασίµων ηµερών στοιχεία, έχει ως εξής: Ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Απριλίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Απριλίου 2014, παρουσίασε αύξηση κατά 0,4%, έναντι µείωσης 3,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.
Ο µέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2014, παρουσίασε αύξηση κατά 1,9%, έναντι µείωσης 2,8% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.
Ο εποχικά διορθωµένος ως προς την επίδραση µηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Απριλίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Μαρτίου 2015, παρουσίασε µείωση κατά 2,0%.
Δείτε εδώ τα αναλυτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Απάντηση