Μεταπτυχιακό στη δομική & ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων

Τα Τμήματα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., αφουγκραζόμενα τις ανάγκες της αγοράς και την αγωνία των πτυχιούχων και διπλωματούχων μηχανικών για επαγγελματική αποκατάσταση, οργανώνουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Αναβάθμιση Κτηρίων με δύο κατευθύνσεις: Δομική Αναβάθμιση &
Ενεργειακή Αναβάθμιση” στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στο Μαρούσι.
Το ανωτέρω Πρόγραμμα, με τις δύο κατευθύνσεις του, καλύπτει τους δύο τομείς της αγοράς εργασίας όπου υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει ζήτηση. Αυτή τη στιγμή στον τομέα της κατασκευής, απασχόληση υπάρχει κυρίωςα) στην επισκευή, ενίσχυση και αποκατάσταση υπαρχόντων κτηρίων και β) στην ενεργειακή αναβάθμιση αυτών.
Στο παρόν Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα παρέχεται υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν με άνεση:
άμεσα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να καλύψουν την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (μελέτες και εφαρμογές αποκατάστασης, επισκευής, ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων) όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (στελέχη υπηρεσιών, παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ως ειδικοί επιστήμονες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ελεγκτικοί μηχανισμοί, πιστοποιήσεις κλπ)
να στελεχώσουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με εξειδικευμένες γνώσεις και
να εργαστούν σε ερευνητικά προγράμματα ή/και να συνεχίσουν περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές.
Η ιδέα της υλοποίησης αυτού του Προγράμματος γεννήθηκε κυρίως λόγω των νεότερων κανονιστικών πλαισίων και της αυξανόμενης ζήτησης εξειδικευμένων στελεχών από την αγορά εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: buildupgrade.masters.aspete.gr

Απάντηση