Μεγάλη πτώση στις οικοδομικές άδειες το Νοέμβριο

Νέα μεγάλη πτώση της τάξης του 66,6% παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα τον Νοέμβριο του 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον περασμένο Νοέμβριο εκδόθηκαν συνολικά 1.156 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 197,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 706,9 χιλιάδες m3 όγκου.

Αυτό σημαίνει μείωση κατά 66,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 63,3% στην επιφάνεια και κατά 65% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2011 έως τον Νοέμβριο 2012, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 23.826 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.414,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 17.162,5 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 37,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 34,0% στην επιφάνεια και κατά 32,4% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2010-Νοεμβρίου 2011.

Απάντηση