Μέλος της Συμμαχίας SETI η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (EPIA) έγινε μέλος της συμμαχίας SETI.
Η εν λόγω συμμαχία (http://seti-alliance.org/) είναι ένας συνασπισμός οργανισμών, οι οποίοι ασπάζονται την ίδια φιλοσοφία και προωθούν πρωτοβουλίες εμπορίου πάνω στη βιώσιμη ενέργεια (SETIs). Οι πρωτοβουλίες αυτές ενθαρρύνουν την επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου στις ανανεώσιμες υπηρεσίες και τα προϊόντα μέσα στο πλαίσιο δυνατών, διαφανών και σταθερών συνθηκών αγοράς και πολιτικών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Ο βασικός σκοπός της συμμαχίας είναι να υποστηρίξει τη διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις διεθνείς αγορές για βιώσιμα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, διευκολύνοντας παράλληλα την πρόσβαση στην ενέργεια και αυξάνοντας την ενεργειακή ασφάλεια.
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EPIA, James Watson, «είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ένταξή μας στη συμμαχία SETI, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη δέσμευσή μας για πιο ενεργό ρόλο στα ζητήματα εμπορίου που επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό φωτοβολταϊκό κλάδο».

Απάντηση