ΛΑΓΗΕ: Με πλεόνασμα 4,24 εκατ. θα κλείσει, το 2015, ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ

Με πλεόνασμα ύψους 4,24 εκατ. ευρώ θα κλείσει το 2015 ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ, σύμφωνα με τις ανανεωμένες προβλέψεις του λειτουργού της ελληνικής αγοράς.
Αναλυτικότερα, βάσει των εκτιμήσεων του ΛΑΓΗΕ που περιλαμβάνονται στο Δελτίο ΑΠΕ Απριλίου, παρόλο που το α΄ τρίμηνο του 2015 ο λογαριασμός παρουσιάζει έλλειμμα, το οποίο θα συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και τον Νοέμβριο μήνα, ωστόσο ο Δεκέμβρης θα κάνει την ανατροπή και θα κλείσει πλεονασματικά (+4,24 εκατ. ευρώ).
Αναφορικά με την τωρινή κατάσταση του λογαριασμού, το Μάρτιο το έλλειμμα ανήλθε στα 18,05 εκατ. ευρώ, έναντι 50,69 εκατ. το μήνα Φεβρουάριο και 101,31 εκατ. τον Ιανουάριο.
Για το 2016, ο ΛΑΓΗΕ αναφέρει ότι η καλή πορεία του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ θα συνεχιστεί, τουλάχιστον κατά τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, ωστόσο από τα μέσα του έτους τα δεδομένα αλλάζουν. Τον Ιούλιο του 2016 ο λογαριασμός θα παρουσιάσει έλλειμμα 3,55 εκατ. ευρώ, το οποίο βαθμιαία θα αυξηθεί, για να κλείσει το έτος στα -29,17 εκατ. ευρώ.
Το 2017 προοιωνίζεται ελπιδοφόρο, καθώς τον Ιανουάριο το έλλειμμα εκτιμάται ότι θα είναι μόλις στα 0,62 εκατ., ενώ το Φεβρουάριο και το Μάρτιο θα παρουσιαστεί πλεόνασμα 31,98 εκατ. και 31,78 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.
Σε πλήρη ακινησία οι ΑΠΕ
Σύμφωνα με το ίδιο δελτίο, αμετάβλητη στα 5.080 MW παρέμεινε η εγκατεστημένη ισχύς μονάδων ΑΠΕ στο σύνολο της χώρας το μήνα Μάρτιο.
Τα αιολικά ήταν στα 1.980 MW, τα φ/β στα 2.228 MW, τα φ/β στέγης στα 375 MW, τα μικρά υδροηλεκτρικά στα 220 MW, οι μονάδες βιομάζας-βιοαερίου στα 47 MW και η συμπαραγωγή στα 230 MW.
Ωστόσο μεταβολές παρατηρήθηκαν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με τα αιολικά να φτάνουν τις 380 GWh (από 438 GWh), τα φ/β τις 234 GWh (από 176 GWh), τα φ/β στέγης τις 23 GWh (από 21 GWh), τα μικρά υδροηλεκτρικά τις 102 GWh (από 77 GWh), οι μονάδες βιομάζας-βιοαερίου τις 19 GWh (από 17 GWh)και τη συμπαραγωγή τις 120 GWh (από 108 GWh).

Απάντηση