ΛΑΓΗΕ: Κόβει 10 Λεπτά από τα Φωτοβολταϊκά

Αντιμέτωποι µε µια δυσάρεστη έκπληξη αναµένεται να βρεθούν σύντοµα οι επαγγελµατίες αγρότες-ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών που αµέλησαν ή απλά δεν γνώριζαν ότι έπρεπε να υποβάλουν µέχρι το τέλος Μαρτίου υπεύθυνη δήλωση στο ΛΑΓΗΕ µε την οποία θα επιβεβαίωναν ότι διατηρούν την αγροτική τους ιδιότητα.
Τα χρήµατα που οι παραπάνω παραγωγοί θα «δουν» στο λογαριασµό τους στην επόµενη πληρωµή θα είναι κατά περίπου 15% λιγότερα απ’ όσα υπολόγιζαν αρχικά καθώς ο λειτουργός της αγοράς αποφάσισε να κάνει πράξη την απειλή του και να προχωρήσει σε µείωση της ταρίφας κατά 10 λεπτά/ανά κιλοβατώρα, εξοιµειώνοντάς τους µε τους υπόλοιπους ιδιώτες ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών.

Υπενθυµίζεται ότι το περίφηµο «new deal» των ΑΠΕ που είχε νοµοθετήσει η προηγούµενη ηγεσία του ΥΠΕΚΑ προέβλεπε µικρότερο «κούρεµα» στις εγγυηµένες τιµές των αγροτικών φωτοβολταϊκών σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες του κλάδου (12% έναντι µείωσης που σε ορισµένες περιπτώσεις ξεπερνούσε το 30%). Προκειµένου ωστόσο να έχουν αυτή την «προνοµιακή» αντιµετώπιση οι αγρότες θα πρέπει µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε έτους (δηλαδή φέτος µέχρι τις 31 Μαρτίου) να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στο ΛΑΓΗΕ µε την οποία θα βεβαιώνουν ότι παραµένουν κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.

Απάντηση