ΛΑΓΗΕ: Έναρξη εξόφλησης παραγωγής ΑΠΕ Δεκεμβρίου 2014

Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε σήμερα νέες εντολές στις Τράπεζες για εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Δεκεμβρίου 2014. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 4.430 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 2.190€ (34% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Δεκέμβριο).

Απάντηση