ΛΑΓΗΕ: άνοδος για τα αιολικά, στάσιμες οι άλλες ΑΠΕ

Αυξητική τάση παρουσίασε η συνολική ισχύς των ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας το Ιούλιο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία του ΛΑΓΗΕ. Βασικό ρόλο διαδραμάτισε η αγορά των αιολικών, ενώ στασιμότητα παρατηρήθηκε, ουσιαστικά, στην ισχύ των φ/β στέγης, τόσο του διασυνδεδεμένου, όσο και του μη διασυνδεδεμένου (ΜΔΝ).
Αναλυτικότερα, η ισχύς των αιολικών το μήνα Ιούλιο αυξήθηκε στα 1.767,07 MW έναντι 1,750,92 MW του περασμένου Ιουνίου, ενώ σταθερή παρέμεινε η ισχύς σε όλες τις άλλες μορφές ΑΠΕ.
Συγκεκριμένα, η ισχύς των μικρών υδροηλεκτρικών διατηρήθηκε στα 223,53 MW, των μονάδων βιομάζας-βιοαερίου στα 49,19 MW και των ΣΗΘΥΑ στα 100,07 MW.
Εξάλλου, τα στοιχεία του δελτίου του ΛΑΓΗΕ δείχνουν ότι τον Ιούλιο η συμβολαιοποιημένη ισχύς των φ/β του διασυνδεδεμένου παρέμεινε σταθερή στα 3.082 MW και αντίστοιχα η εγκατεστημένη ισχύς στα 2.092,06 MW.
Αναφορικά με τα φ/β στέγης, ελάχιστη ήταν η αύξηση της ισχύος τους, όπως προαναφέρθηκε. Ειδικότερα, τα φωτοβολταϊκά στέγης του διασυνδεδεμένου αύξησαν την ισχύς τους στα 350,64 MW τον Ιούλιο, αντί των 350,62 MW τον Ιούνιο, ενώ σε αυτά του ΜΔΝ η εγκατεστημένη ισχύς ανήλθε στα 24,34 MW το μήνα Ιούλιο από 24,33 MW το μήνα Ιούνιο.

Απάντηση