Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – Το Κτίριο του 2020

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης. θα υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – Το ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2020» στο διάστημα 11 – 25 Απριλίου 2016, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 20 διδακτικές ώρες.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις ενεργειακές απαιτήσεις κτιρίων που θα ισχύσουν από το 2020 και πως αυτές μπορούν να επιτευχθούν σήμερα. Θα υπάρξει ενημέρωση για τις μελλοντικές προδιαγραφές μιας νέας  κατασκευής καθώς και τους τρόπους κατασκευής, αξιοποίησης και προσαρμοσμένης εφαρμογής τους στα κτίρια του σήμερα, νέα και παλαιά. Θα αναλυθούν όλες οι δυνατές εφαρμογές με παραδείγματα και θα παρουσιαστούν και νέες εφαρμογές ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας, με τη χρήση συμβατικών μεθόδων και θερμοκάμερας.

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν έμπειροι στην εφαρμοσμένη τεχνολογία μηχανικοί και επιστημονικοί συνεργάτες της Σχολής Δια Βίου του ΤΕΙ Κρήτης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες που θα ήθελαν να εκπαιδευτούν στον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, επιθεώρηση κτιρίων και ΗΜ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους ενεργειακούς κανονισμούς και την ελληνική και διεθνή νομοθεσία για κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ειδικότερα αφορά: Μηχανικούς μελετητές με αντικείμενο τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις τους, Κατασκευαστές κτιρίων και ΗΜ εγκαταστάσεων, Ενεργειακούς Επιθεωρητές, Εκπαιδευτικούς αντίστοιχων γνωστικών πεδίων, Επιβλέποντες συναφών έργων, Πραγματογνώμονες ή εκτιμητές σε συναφή αντικείμενα κλπ.

Οι υποψήφιοι για να συμμετέχουν στο προτεινόμενο πρόγραμμα, θα επιλεγούν μετά από αίτησή τους, εφόσον εμπίπτουν σε κατηγορία επαγγελματιών στους οποίους απευθύνεται το σεμινάριο. Περιλαμβάνονται, επίσης, μηχανικοί συναφών ειδικοτήτων οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει αλλά δεν έχουν εγγραφεί στον επαγγελματικό τους φορέα. Οι τελειόφοιτοι φοιτητές συναφών ειδικοτήτων μπορούν να επιλεγούν μετά από συνέντευξη και σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού υπεύθυνου του Σεμιναρίου.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 01/03/2016 έως 04/04/2016 και μόνον ηλεκτρονικά. Υπενθυμίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ. http://www.diaviou.teicrete.gr/node/12

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Δια Βίου του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο.

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 140  ευρώ και περιλαμβάνει την παρακολούθηση των μαθημάτων καθώς και εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό σχετικό με το αντικείμενο του Σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνο επικοινωνίας και διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος, κ. Παττακού Ιωάννα (email:info@diaviou.teicrete.gr), τηλέφωνο επικοινωνίας 2810379177 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:00 – 15:00 και μετά τις 15:00 στο τηλ 6932465385.

Απάντηση