Κτήρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – Το Κτίριο του 2020, από το ΤΕΙ Κρήτης

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις ενεργειακές απαιτήσεις κτιρίων που θα ισχύσουν από το 2020 και πώς αυτές μπορούν να επιτευχθούν σήμερα. Θα υπάρξει εκτενής αναφορά στις μελλοντικές προδιαγραφές μιας νέας κατασκευής καθώς και τους τρόπους κατασκευής, αξιοποίησης και προσαρμοσμένης εφαρμογής τους στα κτίρια του σήμερα, νέα και παλαιά. Θα αναλυθούν όλες οι δυνατές εφαρμογές με παραδείγματα και θα παρουσιαστούν και νέες εφαρμογές ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας, με τη χρήση συμβατικών μεθόδων και θερμοκάμερας.
Απευθύνεται σε τεχνικούς που θα ήθελαν να εκπαιδευτούν στον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, επιθεώρηση κτιρίων έργων, σύμφωνα με τους ενεργειακούς κανονισμούς και την ελληνική και διεθνή νομοθεσία για κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ειδικότερα αφορά: Μηχανικούς μελετητές με αντικείμενο τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις τους, Κατασκευαστές κτιρίων και ΗΜ εγκαταστάσεων, Ενεργειακούς Επιθεωρητές, Εκπαιδευτικούς αντίστοιχων γνωστικών πεδίων, Επιβλέποντες συναφών έργων, Πραγματογνώμονες ή εκτιμητές σε συναφή αντικείμενα κλπ.
Τρόπος υλοποίησης: Στο πρόγραμμα θα διδάξουν έμπειροι στην εφαρμοσμένη τεχνολογία μηχανικοί του ιδιωτικού τομέα και τεχνικοί συνεργάτες της Σχολής Δια Βίου του ΤΕΙ Κρήτης. Η διεξαγωγή του προγράμματος θα γίνει στις αίθουσες της Σχολής Διαβίου, στους ίδιους χώρους θα πραγματοποιηθεί και το πρακτικό μέρος του προγράμματος.
Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – Το Κτίριο του 2020
Διάρκεια: Από 11.04.2016 έως 25.04.2016
Παροχές Προγράμματος:
20 διδακτικές ώρες που υλοποιούνται με 5 τετράωρες διαλέξεις κατανεμημένες στη χρονική διάρκεια του προγράμματος [κάθε Δευτ. και Τετ. απόγευμα]
Εισηγήσεις και πληροφοριακό υλικό [η-βιβλιοθήκη τεχνικών δεδομένων]
Πρακτικό μέρος θερμογράφησης
Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής
Για το κόστος συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες:
email: info@diaviou.teicrete.gr, τηλέφωνο 2810-379177 (εργάσιμες ημέρες, 12:00-15:00)
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 1/03/2016 έως 04/04/2016 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
Την αίτηση θα βρείτε στο σύνδεσμο: “Προκηρύξεις Προγραμμάτων” του ιστότοπου www.diaviou.teicrete.gr

Απάντηση