Κροατία: Εντυπωσιακή αύξηση της ισχύος εγκατεστημένων φ/β

Στα ύψη έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των φωτοβολταϊκών συστημάτων που εγκαταστάθηκαν στην Κροατία το πρώτο τρίμηνο του 2013 με το σύστημα των feed-in ταριφών. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του Μαρτίου, εγκαταστάθηκαν φ/β συστήματα συνολικής ισχύος 500,81 κιλοβάτ.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της διαχειριστικής αρχής ενέργειας της Κροατίας, στο πρόγραμμα των ταριφών ενεγράφησαν φ/β συστήματα συνολικής ισχύος 410 κιλοβάτ το τελευταίο τρίμηνο – τη στιγμή που στα τέλη του περασμένου έτους, η συνολική εγγεγραμμένη ισχύς δεν ξεπερνούσε τα 90 κιλοβάτ. Το σύστημα των feed-in ταριφών στην Κροατία είναι επιλέξιμο μόνο για φ/β και υδροηλεκτρικά συστήματα που παράγουν το πολύ έως 1 κιλοβάτ ενέργεια.

Απάντηση