Κοινοπραξία στη βιομηχανία μετάλλων από τη Siemens και τη Mitsubishi Heavy Industries

Έναν ολοκληρωμένο πάροχο παγκόσμιας εμβέλειας για εργοστάσια, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες για τη βιομηχανία του σιδήρου, του χάλυβα και του αλουμινίου συστήνουν η Siemens και η Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Οι δύο ισχυροί συνεργάτες, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του περιβάλλοντος της αγοράς και την υψηλή πίεση των τιμών, ενώνουν τις δυνάμεις τους και συστήνουν μια δυναμική κοινοπραξία με καλή τοποθέτηση στην παγκόσμια αγορά. Για το σκοπό αυτό, υπογράφτηκε πρόσφατα σχετική συμφωνία.

Σύμφωνα με αυτήν, η MHI θα διαθέτει το 51% και η Siemens το 49% των μετοχών της κοινοπραξίας.
Η συμφωνία υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων αρχών, ενώ η έναρξη των λειτουργικών δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2015. Οι δύο επιχειρηματικοί εταίροι διαθέτουν στην κοινοπραξία τις δραστηριότητές τους στον κλάδο της μεταλλουργικής βιομηχανίας.

Στη νέα κοινοπραξία θα ενσωματωθεί η Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery, Inc. (MH), μία εταιρεία που έχει ενοποιηθεί με τον όμιλο της MHI και στην οποία έχουν μετοχική συμμετοχή η Hitachi, Ltd. και η IHI Corporation.

Η Siemens και η MHI συμπληρώνουν ιδανικά η μία την άλλη σε ό,τι αφορά στα προϊοντικά τους χαρτοφυλάκια, την παραγωγική τους τεχνογνωσία και τη γεωγραφική τους κατανομή. Με σχεδόν 9.000 εργαζομένους, η νέα κοινοπραξία θα εστιάσει πλήρως στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν στη βιομηχανία παραγωγής σιδήρου, χάλυβα και αλουμινίου.

Η έδρα της εταιρείας θα βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ίδρυση της κοινοπραξίας συνοδεύεται και από συμφωνίες προμηθειών για τα Τμήματα Βιομηχανικών Αυτοματισμών και Τεχνολογιών Ηλεκτροκίνησης και Μετάδοσης Κίνησης της Siemens.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η αγορά του χάλυβα έχει σε μεγάλο βαθμό μετατοπιστεί προς την Ασία. Πάνω από το 50% της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα πραγματοποιείται σήμερα στην Κίνα, με αυξανόμενο ανταγωνισμό και μέσω τοπικών τεχνολογικών παρόχων. Με βάση τα κέντρα δεξιοτήτων της Siemens Metals Technologies στην Κεντρική Ευρώπη και της MHI στην Ασία, η νέα κοινοπραξία διαθέτει μια ιδιαίτερα σταθερή περιφερειακή οργάνωση.

Απάντηση