Κατασκευάζεται το μεγαλύτερο Αιολικό Πάρκο στην Ευρώπη

Οι νορβηγικές εταιρείες Statkraft, Tronder Energi και η ευρωπαϊκή επενδυτική κοινοπραξία Nordic Wind Power θα κατασκευάσουν το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της Ευρώπης (στην ξηρά). Το project θα αποτελείται από έξι πάρκα, συνολικής ισχύος 1.000 MW, ισχύς η οποία είναι υψηλότερη από την υφιστάμενη εγκατεστημένη ισχύ αιολικής ενέργειας στη Νορβηγία. Το ύψος της επένδυσης θα ανέλθει σε 1,1 δισ. ευρώ και οι εργασίες κατασκευής θα ολοκληρωθούν ως το 2020. Η συνολική παραγωγή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,4 τεραβατώρες ετησίως. Ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου θα είναι η κοινοπραξία υπό την ονομασία Fosen Vind.

Απάντηση