ΚΑΠΕ: Κατάρτιση σε Τεχνικά και Νομικά Θέματα για Ενεργειακές Επενδύσεις στην Τουρκία

Μια σειρά εξειδικευμένων προγραμμάτων, που στοχεύουν στη διευκόλυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενεργειακών επενδύσεων και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της ενέργειας στην Τουρκία, ανέπτυξε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με εταίρους από την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία.
Οι εκπαιδευτικές ενότητες που δημιουργήθηκαν περιέχουν τεχνικές πληροφορίες, σχετικά με τις νέες τεχνολογίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών και της ενεργειακής αποδοτικότητας, ενώ παράλληλα εξετάζουν και αναλύουν συστηματικά οικονομικά και νομικά θέματα στον τομέα της ενέργειας στην Τουρκία. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο, που εκτός από έγκυρη πληροφόρηση και τεχνική γνώση προσφέρει στους επενδυτές την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ισχύουσες νομικές και ρυθμιστικές διαδικασίες, τα οικονομικά κίνητρα κ.ά.
Το υλικό που παρουσιάζεται απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα της Τουρκίας και συγκεκριμένα:
* δυνητικούς επενδυτές,
* επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που ασχολούνται με την ενέργεια,
* τεχνικούς εμπειρογνώμονες (μηχανικούς),
* νομικούς με εξειδίκευση στον ενεργειακό τομέα,
* φοιτητές Νομικών Σχολών.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε πιλοτικά και μια σειρά μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό θα εκδοθεί σύντομα σε βιβλίο στην Αγγλική και την Τουρκική γλώσσα.
Οι προαναφερόμενες δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου TECLENERGY “Education Modules’ Development for Technical and Legal Issues In Energy Sector Technologies”, με συντονιστή το Ινστιτούτο Ερευνών Ενεργειακού Δικαίου (Energy Law Research Institute – EHAE) της Τουρκίας.
Τα αποτελέσματα του έργου, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δια βίου μάθηση» – Υποπρόγραμμα «Leonardo da Vinci» (Lifelong Learning Programme – LdV), θα παρουσιαστούν σε διεθνές συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2015, στην Άγκυρα της Τουρκίας.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου.

Απάντηση