Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος E2VENT, στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτηρίων του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. και το οποίο χρηματοδοτείται από τη δράση HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσεται ένα καινοτόμο σύστημα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων που εφαρμόζεται στις όψεις της κατασκευής.
Συγκεκριμένα, το σύστημα ενσωματώνει θερμομονωτική προστασία και εξωτερική επένδυση με φύλλα αλουμινίου, το οποίο εφαρμόζεται στις όψεις της κατασκευής μαζί με μονάδες εναλλακτών θερμότητας και μηχανικού αερισμού για τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και τον έλεγχο των θερμικών απωλειών.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος, www.e2vent.eu.
Στα πλαίσια αυτά το Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., ζητά να αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να συμμετάσχετε στη σύντομη έρευνα σχετικά με την κοινωνική αποδοχή του συστήματος αυτού, καθώς η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη ενός οικονομικά και ενεργειακά αποδοτικού συστήματος.
Το ερωτηματολόγιο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://goo.gl/forms/2vWqYq41x9 και είναι ανώνυμο.
Ειδικά για τους μηχανικούς και τους ειδικούς του κλάδου έχει αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερο ερωτηματολόγιο στη σελίδα: http://goo.gl/forms/gRcXNU9MVO

Απάντηση