Καθαρά καύσιμα και ασφαλέστερος εφοδιασμός της αγοράς

Χάρη σε προτάσεις για επέκταση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, οι οδηγοί θα μπορούν να βρίσκουν τέτοια καύσιμα στα περισσότερα πρατήρια της ΕΕ. Αν οι καταναλωτές στραφούν περισσότερα στα αυτοκίνητα που κινούνται με ηλεκτρισμό, υδρογόνο και φυσικό αέριο – αντί για πετρέλαιο και βενζίνη – η ΕΕ θα επιτύχει να ανεξαρτητοποιηθεί από τις εισαγωγές πετρελαίου καθώς και να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων καθυστερεί λόγω του υψηλού κόστους των κατάλληλων οχημάτων, του χαμηλού επιπέδου αποδοχής από τους καταναλωτές και την έλλειψη πρατηρίων επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού. Για να εξαλείψει αυτά τα εμπόδια, η Επιτροπή σχεδιάζει να θεσπίσει δεσμευτικούς στόχους και κοινά πρότυπα. Τα κύρια προτεινόμενα μέτρα είναι τα εξής:

1. ηλεκτρική ενέργεια: θα υπάρξει ένας ελάχιστος αριθμός σημείων επαναφόρτισης ανά χώρα και θα καθιερωθεί ένα κοινό βύσμα, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να επαναφορτίσουν τα οχήματά τους οπουδήποτε στην ΕΕ.

2. υδρογόνο: θα θεσπιστούν κοινά πρότυπα για σωληνώσεις και άλλα στοιχεία σε πρατήρια ανεφοδιασμού σε 14 χώρες της ΕΕ.

3. υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ): θα υπάρξουν πρατήρια ανεφοδιασμού για τα φορτηγά ανά 400 χλμ στο προτεινόμενο ενοποιημένο διευρωπαϊκό δίκτυο θα χρειαστούν επίσης πρατήρια για τον ανεφοδιασμό σκαφών και στους 139 λιμένες θαλάσσιας και εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε όλο το δίκτυο.

4. πεπιεσμένο φυσικό αέριο: θα προβλεφθούν σημεία ανεφοδιασμού προσπελάσιμα σε όλους, εξοπλισμένα με κοινά πρότυπα, σε όλη την Ευρώπη, με μέγιστη απόσταση 150 χιλιομέτρων μεταξύ τους, έως το 2020.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν αυτές τις αλλαγές τροποποιώντας την εθνική νομοθεσία και φορολογία για να ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις σ’ αυτόν τον τομέα. Η ΕΕ διαθέτει ήδη χρηματοδοτικούς πόρους για τέτοιες αλλαγές. Οι προτάσεις δεν αφορούν άλλα εναλλακτικά καύσιμα για τα οποία είτε χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες υποδομές (βιοκαύσιμα και συνθετικά καύσιμα) είτε έχουν ήδη κατασκευαστεί βασικές υποδομές (υγραέριο).

Ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου

Το 84% περίπου του πετρελαίου που χρησιμοποιείται για όλα τα μεταφορικά μέσα (αξίας 1 δις ευρώ περίπου την ημέρα το 2011) προέρχεται από εισαγωγές και μάλιστα, κατά κύριο λόγο, από ασταθείς περιοχές του κόσμου και συνεπώς δημιουργεί ανασφάλεια όσον αφορά τον ανεφοδιασμό. Η στροφή προς καθαρότερα καύσιμα είναι ένας σαφής τρόπος για μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας όσον αφορά την ενέργεια. Η προσέγγιση αυτή είναι εναρμονισμένη με τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για τις μεταφορές, ο οποίος θέτει στόχους τόσο για την αύξηση της κινητικότητας όσο και για περαιτέρω ολοκλήρωση των δικτύων μεταφορών της ΕΕ μέχρι το 2050 με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Πηγή: europa.eu

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση