ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Τεχνική επαγγελματική Κατάρτιση

Print Friendly, PDF & Email

Στα πλαίσια της συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Κατασκευαστών Αλουμινίου και Σιδήρου με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ , ολοκληρώθηκε από τον Δρ. Στέλιο Λαμπρακόπουλο η συγγραφή του εγχειριδίου για την θεματική ενότητα «Νέες Τεχνικές Δομικών Έργων Αλουμινίου – Σιδήρου».

Το εγχειρίδιο βασίζεται στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του κλάδου το οποίο έχει κατατεθεί από την ΠΟΒΑΣ στο παρελθόν. Με βάση το νέο εγχειρίδιο θα δημιουργηθούν νέοι κύκλοι σπουδών όπως προβλέπεται από το επιχειρησιακό πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι συνολικής διάρκειας 50 ωρών, εκ των οποίων 36,5 ώρες είναι θεωρία, 13,5 ώρες πρακτική και αναμένεται να το παρακολουθήσουν πανελλαδικά 200 επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου.

Για την επιτυχή υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος σημαντική θεωρείται η ενεργός συμμετοχή όλων των πρωτοβάθμιων Σωματείων μελών της ΠΟΒΑΣ, προκειμένου να γίνει αποτύπωση των αναγκών εκπαίδευσης και να δημιουργηθούν άμεσα τα κατά τόπους τμήματα κατάρτισης. Η ΠΟΒΑΣ θεωρεί ότι έχει γίνει ένα ακόμη πολύ σημαντικό βήμα, τα οποίο θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην πιστοποίηση του επαγγέλματος.

Απάντηση