Ιδρυση θυγατρικής από την Kleemann στο Ντουμπάι

Ο όμιλος παραγωγής και εμπορίας ανελκυστήρων KLEEMANN προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στο Ντουμπάι, με την επωνυμία KLEEMANN LIFTS DMCC, με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας της στην τοπική και περιφερειακή αγορά.
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας θυγατρικής ανέρχεται σε 50.000 ευρώ, με μοναδικό μέτοχο (100%) την θυγατρική της KLEEMANΝ HELLAS στην Κύπρο, KLEEMANN SERVICES LTD.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σκοπός της νέας επιχείρησης είναι η εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων, καθώς και η περαιτέρω προώθηση της συνολικής γκάμας των προϊόντων του ομίλου. Μέσω της λειτουργίας της νέας θυγατρικής, η διοίκηση της KLEEMANN προσβλέπει στην ενίσχυση των διεθνών πωλήσεων του ομίλου.

Απάντηση