Θεσμικό πλαίσιο για τα δάνεια του μεταποιητικού τομέα προωθεί η Τζάκρη

Ομάδες εργασίας για την επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου, που θα διέπει την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δανείων μεταποιητικών επιχειρήσεων με ενιαίους κανόνες, καθώς και για τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου για τη χρηματοδότηση της αναδιάρθρωσης συγκροτούνται με απόφαση της αρμόδιας για τη βιομηχανία υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρας Τζάκρη.
Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η αναγκαιότητα ειδικού θεσμικού πλαισίου προκύπτει από το γεγονός ότι οι βιομηχανικές επιχειρήσεις διαφέρουν ουσιωδώς χρηματοδοτικά από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις καθώς από τη μία διαθέτουν υψηλές εξασφαλίσεις και πάγια στοιχεία μεγάλης αξίας ενώ από την άλλη τα κεφάλαια κίνησης αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την εξωστρέφειά τους και για την παραγωγική διαδικασία συνολικά. Αυτό προέκυψε και από τις συζητήσεις που έγιναν τους τελευταίους μήνες μεταξύ επιχειρήσεων, τραπεζών και υπουργείου αλλά και τις εργασίες του φόρουμ βιομηχανίας που συνέστησε η υφυπουργός.
Στόχος του υπουργείου είναι να εξεταστούν οι δυνατότητες το θεσμικό πλαίσιο να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό, «ώστε να αποφευχθούν χιλιάδες εκκαθαρίσεις εταιρειών που επί της ουσίας δεν οδηγούν – κατά κανόνα – στην επαναλειτουργία αλλά στο μαρασμό, στο οριστικό κλείσιμο και στην απώλεια θέσεων εργασίας».
Οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να παραδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα σε τρεις μήνες.
Στην ομάδα εργασίας για το θεσμικό πλαίσιο μετέχουν οι: Ιωάννης Μούργελας, Νομικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Σπυρίδων Παπασπύρου, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς, Κωνσταντίνος Βόσικας, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος της ALPHA Τράπεζας, Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος της EUROBANK και Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος της ATTICA BANK.
Η δεύτερη ομάδα εργασίας για το ταμείο χρηματοδότησης της αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών δανείων αποτελείται από τους Γεώργιο Καμπουράκη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Ιωάννη Βέργαδο, Βοηθό Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας Πειραιώς, Βασίλειο Κάβαλο, Βοηθό Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας, Παναγιώτη Δρόσο, Σύμβουλο Διοίκησης της ALPHA Τράπεζας, Ελευθέριο Οικονομίδη, Βοηθό Γενικό Διευθυντή της EUROBANK και Θεοδώρα Βλασσοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της ATTICA BANK.
Και στις δύο ομάδες εργασίας συμμετέχουν ακόμη στελέχη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Απάντηση