Η Uniprom Metali στην δημοπρασία για τα μεταλλεία Βωξίτη του Μαυροβουνίου

Η εταιρεία Uniprom Metali με έδρα την πόλη Νίκσιτς και που ανήκει στον Βέσελιν Πέγιοβιτς, είναι ο μόνος υποψήφιος για την αγορά σε δημοπρασία των Μεταλλείων Βωξίτη του Μαυροβουνίου.

Ο Πέγιοβιτς είναι ο ιδιοκτήτης της Uniprom, η οποία έχει υπό τον έλεγχο της την μονάδα παραγωγής αλουμινίου (KAP) του Μαυροβουνίου, από τον Ιούλιο του 2014.

Η αναγγελία της δημοπρασίας για τα Μεταλλεία Βωξίτη, ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου με τιμή εκκίνησης περίπου τα 5.390.000 ευρώ. Η δημόσια δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στο Εμποροδικείο.

Εκπρόσωποι της εκτελεστικής επιτροπής του ανεξάρτητου εργατικού συνδικάτου συναντήθηκαν μετον Πρόεδρο του Εμπορικού Δικαστηρίου, Blazo Jovanic, και δήλωσαν ότι ήταν απαραίτητο να γίνει έλεγχος αν ο υποψήφιος είχε καταβάλει την εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία.

Απάντηση