Η Alumil στο “Durrat Al Bahrain”

Η Alumil στο “Durrat Al Bahrain” έχει πετύχει να είναι βασικός προμηθευτής αλουμινίου από τον ιδιοκτήτη του έργου, με προοπτική να ξεπεράσει σημαντικά το 50%.

Το έργο Durrat Al Bahrain περιλαμβάνει μέχρι και 1.300 πολυτελείς βίλες, σε σύμπλεγμα τεχνιτών νήσων. Τα συστήματα αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα συρόμενα M14000 και M9000 και τα ανοιγόμενα Μ11000 και M9400.

Απάντηση