Η Κύπρος υπέγραψε τον Διεθνή Χάρτη Ενέργειας

Τον Διεθνή Χάρτη Ενέργειας εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπέγραψε, στις 20 Μαΐου ο Πρέσβης της Δημοκρατίας στις Κάτω Χώρες Δρ Κυριάκος Κούρος, κατά τη διάρκεια της Υπουργικής Διάσκεψης του Χάρτη Ενέργειας, η οποία διοργανώθηκε από την Κυβέρνηση των Κάτω Χωρών και τη Γραμματεία του Χάρτη Ενέργειας στη Χάγη.
Τον Διεθνή Χάρτη Ενέργειας υιοθέτησαν 73 χώρες από διάφορες γεωγραφικές περιοχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη Διάσκεψη συμμετείχαν και εκπρόσωποι από άλλους διεθνείς οργανισμούς, ενώ στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκε υψηλού επιπέδου επιχειρηματική εκδήλωση με θέμα «Επενδύοντας στην Ενέργεια».
Ο Διεθνής Χάρτης Ενέργειας είναι μια δήλωση πολιτικών προθέσεων με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που σχετίζονται με την ενέργεια σε διεθνές επίπεδο. Ο Διεθνής Χάρτης Ενέργειας επιβεβαιώνει και εκσυγχρονίζει τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας (1991) και της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας (1994), την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε το 1997.
Στην ομιλία του ο Πρέσβης κ. Κούρος εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Διεθνή Χάρτη Ενέργειας και τους σκοπούς του. Μεταξύ άλλων τόνισε: «Οι πρόσφατες ανακαλύψεις σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο απαιτούν τη συνεργασία όλων των χωρών της περιοχής με σκοπό την ανάδειξη του ρόλου της περιοχής ως νέο ενεργειακό διάδρομο για την Ευρώπη και άλλες περιοχές. Ο Διεθνής Χάρτης Ενέργειας […] αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη συνεργασία αυτή και ενισχύει την εμπιστοσύνη στις επενδύσεις και το εμπόριο».

Απάντηση