Η κα Παπαγεωργίου Αγγελική νέα Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ για τη διετία 2016-2018

Κατά την 30ή Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου που έγινε στις 21 Μαρτίου 2016, ένα από τα θέματα ήταν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Μετά τις εκλογές και την σύσταση σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου για την περίοδο 2016-2018 αποτελείται από τους κ.κ.:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
Παπαγεωργίου Αγγελική Πρόεδρος
Κατσαρός Κώστας Αντιπρόεδρος
Μανιάς Σπήλιος Αντιπρόεδρος
Δουκίδης Γιώργος Αντιπρόεδρος
Τσιάρας Αθανάσιος Αντιπρόεδρος
Καντώνιας Θεόδωρος Γεν. Γραμματέας
Καρούμπας Γιώργος Ταμίας
Καρράς Αργύρης Έφορος
Τζίκα Ασημίνα Σύμβουλος / Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Μυλωνάς Γιώργος Σύμβουλος
Mεντζελόπουλος Γιώργος Σύμβουλος
Κεβορκιάν Λυμπάρης Σύμβουλος
Βλαχάκης Νίκος Σύμβουλος
Κόχυλας Νεκτάριος Σύμβουλος
Κατωπόδης Σπύρος Σύμβουλος

Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι κ.κ. Πικράκης Γιώργος & Σάρδης Παναγιώτης

Απάντηση