Η ΕΤΕΜ ανακαινίζει σχολικές εγκαταστάσεις

Στο 1ο – 3ο Δημοτικό σχολείο Μαγούλας παραχώρησε η ΕΤΕΜ δάπεδο με σκοπό την ανακαίνιση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων των εγκαταστάσεων.

Μετά από επίσκεψη στελέχους της εταιρείας μας στο χώρο διαπιστώθηκε η ανάγκη για ανακατασκευή του. Έτσι η ΕΤΕΜ ενισχύοντας το κοινωφελές έργο της ανέλαβε την εξολοκλήρου τοποθέτηση καινούριου δαπέδου στην αίθουσα. Πλέον οι μαθητές μπορούν αξιοπρεπώς να πραγματοποιούν εκεί τις σχολικές τους εκδηλώσεις.

Απάντηση