Η εξωστρέφεια αποτελεί μονόδρομο για τη βιομηχανία

Η εξωστρέφεια αποτελεί μονόδρομο για τη βιομηχανία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της συρρικνωμένης ελληνικής αγοράς. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι χαρακτηριστικά: Τον περασμένο Οκτώβριο η κατά 4,1% ενίσχυση του κύκλου εργασιών έναντι μείωσης 10,1% που σημειώθηκε τον αντίστοιχο μήνα του 2013 σε σημαντικό βαθμό είναι αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων στο εξωτερικό και ειδικά σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχείων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων τον Οκτώβριο οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων σημείωσαν άνοδο 2,9%. Ειδικότερα η αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία κατά 4,1% τον Οκτώβριο 2014 οφείλεται:
1. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών των ορυχείων – λατομείων κατά 1,5%. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε κυρίως η αύξηση του κλάδου εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη.
2. Στην αύξηση του κύκλου εργασιών των μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 4,1%, που είναι αποτέλεσμα της ανόδου στους κλάδους παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού και άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
3. Επίσης, η ανοδική πορεία οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών στην ελληνική αγορά κατά 1,3% και κατά 8% στις ξένες αγορές. Ειδικότερα, στην εγχώρια αγορά σημειώθηκε αύξηση 7,4% στον τζίρο των ορυχείων – λατομείων και κατά 1,2% της μεταποίησης.
4. Η άνοδος των πωλήσεων στις διεθνείς αγορές οφείλεται στην αύξηση του δείκτη του κύκλου εργασιών των μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 8,2%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των κλάδων: ειδών ένδυσης, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, και μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού. Αντίθετα σημειώθηκε μείωση στον τζίρο των ορυχείων κατά 3,2%.
5. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στις διεθνείς αγορές είναι το αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων κατά 1,5% στις χώρες της Ευρωζώνης και κατά 10,9% στις υπόλοιπες χώρες.
6. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι στο δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2013 – Οκτωβρίου 2014 ο γενικός δείκτης παρουσίασε μεν μείωση, αλλά μικρότερη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Μειώθηκε κατά 2,4%, έναντι μείωσης 4,1% το 2013. Δηλαδή η ελληνική βιομηχανία ακόμη δεν έχει ξεφύγει από τη μέγγενη της ύφεσης, που επέφερε ισχυρό πλήγμα στην παραγωγική της βάση. Πάντως, τα στοιχεία προοιωνίζονται ενίσχυση των θετικών τάσεων στον βαθμό που θα διατηρηθούν τα όποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 2,3%, έναντι μείωσης 6,6% το 2013, η δε παραγωγή της μεταποίησης αυξήθηκε 5,5% και των ορυχείων 13,2%. Το δε κόστος (τιμές εισαγωγής) τον ίδιο μήνα συρρικνώθηκε κατά 7,8%.

Απάντηση