Η ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων … το μέλλον κατασκευαστικού κλάδου

Με την παραδοχή ότι η χώρα μας είναι μια από τις πιο ενεργοβόρες στην Ευρώπη, αλλά και αναφορές στην προσπάθεια που γίνεται στον τομέα ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του υπουργού Περιβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη, στο Διεθνές Ενεργειακό και Οικονομικό Φόρουμ για την Ενέργεια και την Οικονομία, που διοργανώνει στην Κωνσταντινούπολη το Ατλαντικό Συμβούλιο.

Ο ΥΠΕΚΑ έκανε εκτενείς αναφορές στην πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, τονίζοντας ότι η συζήτηση επί του “Πλαισίου Στρατηγικής 2030” για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα της επικείμενης Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ. «Η κρίση αποτελεί μια ευκαιρία για την υιοθέτηση ενός νέου οικονομικού μοντέλου. Ένα κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν μπορεί να επιτευχθεί το διπλό μέρισμα. δηλαδή ταυτόχρονη επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και οικονομικής ανάπτυξης που να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι η χώρα μας είναι μια από τις πιο ενεργοβόρες περιοχές της Ευρώπης, αν και η προσπάθεια που έχει γίνει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων είναι τεράστια. Συγκεκριμένα έχει υιοθετηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, ούτως ώστε το αργότερο έως τις 31.12.2019, όλα τα νέα κτίρια θα υποχρεωθούν να έχουν προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Επιπλέον στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», που παρέχει οικονομικά κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες έχουν ήδη ενταχθεί περισσότερα από 40.000 νοικοκυριά ενώ υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του προγράμματος, σχεδόν 800 εκατ. ευρώ για περίπου 70.000 σπίτια θα διατεθούν στην πραγματική οικονομία. Αυτό θα δημιουργήσει περισσότερες από 12.000 νέες θέσεις εργασίας. Αναφερόμενος στο μέλλον της κατασκευής, αγορά που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα από την οικονομική κρίση, ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι το μέλλον της στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου είναι πλέον η ανακαίνιση και η ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων.

Απάντηση