Η αιολική ενέργεια θα καλύπτει το 25% των αναγκών της Ευρώπης ως το 2030

Η αιολική ενέργεια μπορεί να καλύψει έως το 25% των αναγκών της Ευρώπης σε ηλεκτρισμό ως το 2030 με την προϋπόθεση ότι τα κράτη-μέλη θα επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους σύμφωνα με αναθεωρημένη έκθεση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας (EWEA).
Σύμφωνα με τον EWEA, η εγκατεστημένη αιολική ισχύς στην ΕΕ μπορεί να φτάσει τα 320 Γιγαβάτ την επόμενη δεκαπενταετία, 254 Γιγαβάτ σε επίγεια συστήματα και 66 Γιγαβάτ σε υπεράκτια αιολικά.
Πρόκειται για υπερδιπλασιασμό των 129 Γιγαβάτ που είναι εγκατεστημένα σήμερα και για αύξηση 65% σε σύγκριση με τα 192 Γιγαβάτ που εκτιμάται ότι θα έχουν εγκατασταθεί ως το 2020.
Με βάση το «μέσο σενάριο» των 320 Γιγαβάτ, η αιολική ενέργεια θα παράγει 778 Τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως καλύπτοντας το 24,4% της ζήτησης.
Επίσης, θα δημιουργηθούν 334.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας ως το 2030 και θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις 474 δισ. Ευρώ.
Με 96.000 ανεμογεννήτριες σε στεριά και θάλασσα θα αποφευχθεί η εκπομπή 436 Μεγατόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τον δεσμευτικό στόχο για 27% ΑΠΕ στην ΕΕ ως το 2030 χωρίς όμως οι εθνικοί στόχοι να είναι δεσμευτικοί εγείροντας αμφιβολίες για την υλοποίηση του μέτρου.
Όσον αφορά στην Ελλάδα, ο EWEA προβλέπει την εγκατάσταση 9.000 Μεγαβάτ ως το 2030.
Το αρνητικό σενάριο προβλέπει 8.000 μεγαβάτ και το βέλτιστο 12.500 Μεγαβάτ, τη στιγμή που πέρυσι είχαν εγκατασταθεί 1.980.
Ο εθνικός στόχος της Ελλάδας είναι τα 4.500 αιολικά Μεγαβάτ ως το 2020.

Απάντηση