Ημερίδα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Πραγματοποιήθηκε στις 20.10.2014 ημερίδα για την εξοικόνομηση ενέργειας στα κτίρια, η οποία διοργανώθηκε από την Ενωση Βαυαρικής Βιομηχανίας (VBW) με συμμετοχή της Βαυαρής Υπουργού Οικονομίας, Μέσων Επικοινωνίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Αρχής Ενέργειας (DENA).

Στη Βαυαρία εγείρεται ανησυχία σχετικά με τα θέματα της επαρκούς τροφοδοσίας της οικονομίας του κρατιδίου με ηλεκτρικό ρεύμα, των υψηλών ενεργειακών τιμών και της εξοικονόμησης ενέργειας, στα πλαίσια της πολιτικής της ενεργειακής μετάβασης που υλοποιεί η Γερμανία. Το 38,1% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΟΔΓ (στοιχεία 2011) αντιστοιχεί στα κτίρια εκ της οποίας το 85% αφορά τη θέρμανση (νερού και χώρων). Το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια δεν έχει ακόμη λάβει, στην ατζέντα των συζητήσεων την κατάλληλη θέση, παρά το υψηλό ποσοστό δυνητικής μείωσης της καταναλισκούμενης ενέργειας που θα μπορούσε να προκύψει.

Φαίνεται πως το σημαντικότερο πρόβλημα, μεταξύ άλλων, εξαιτίας του οποίου δεν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στον εν λόγω τομέα είναι το θέμα παροχής κινήτρων, ώστε να ξεκινήσουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες ενεργειακής αποκατάστασης των κτιρίων (κυρίως μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων. Σημειώνουμε πως κατά την προηγούμενη τριετία σχετική πρόταση δεν μπόρεσε να βρει την κατάλληλη πλειοψηφία στην ομοσπονδιακή Βουλή δύο φορές).

Οι τεχνικές λύσεις είναι διαθέσιμες στην αγορά.

Το βαυαρικό Υπουργείο Οικονομίας επιθυμεί να εισάγει σχετικά κίνητρα πιλοτικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τη DENA, υφίστανται σήμερα στη Γερμανία 18 εκ. κατοικίες και 1,8 εκ. κτιρία λοιπών χρήσεων. Μόνο το 12% των υφισταμένων εγκαταστάσεων θέρμανσης εκτιμάται ότι είναι τεχνολογικά άρτιο. Σε πολλά από τα 20 εκ. κτίρια οι εγκαταστάσεις θέρμανσης είναι παλαιότερες των 20 ετών. Το 80% των κτιρίων έχουν μη μονωμένη εξωτερική επιφάνεια. Εκτιμάται ότι 30 εκ. κουφώματα έχουν μονή υάλωση. Για να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, θα έπρεπε κάθε χρόνο να αποκαθίσταται ενεργειακά το 2,5% των υφιστάμενων κτιρίων.

Το ποσοστό που εντέλει αποκαθίσταται σήμερα ανέρχεται σε 0,9% – 1,3% ετησίως.

Στη Γερμανία έχει ιδρυθεί η «Συμμαχία για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια». Στην ιστοσελίδα https://www.geea.info/ υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων πληροφοριών. Στα πλαίσια της εν λόγω συμμαχίας, προωθείται το μέτρο του «Contracting» σύμφωνα με το οποίο ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου μεταφέρει αρμοδιότητες ενεργειακής εξοικονόμησης του κτιρίου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών, η οποία με τη σειρά της προχωρά σε επενδυτικές ενέργειες αποκατάστασης.

Περισσότες πληροφορίες και σχετικά παραδείγματα επιτυχημένων έργων contracting βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.kompetenzzentrum-contracting.de/ Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το δυναμικό της εν λόγω αγοράς είναι μεγάλο για τυχόν ελληνικές τεχνικές / ενεργειακές εταιρείες, οι οποίες θα ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη αγορά. Το Γραφείο μας είναι διαθέσιμο για παροχή σχετικών πληροφοριών.

Απάντηση