Εφαρμογή υπολογισμού απόδοσης φ/β με Net Metering από την PVtech

Ένα δωρεάν εργαλείο τεχνοοικονομικού υπολογισμού της απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής και ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering), ανέπτυξε η εταιρεία μελέτης, εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων PVtech.
Στη διεύθυνση http://www.pvtech.gr/net ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία που αφορούν στο φωτοβολταϊκό έργο που τον ενδιαφέρει και να έχει άμεσα μια πρώτη εκτίμηση της οικονομικής του απόδοσης, αλλά και να λάβει κάποιες τεχνικές συμβουλές σχετικά με το μέγεθος του συστήματος που πρέπει να επιλέξει, καθώς και το εκτιμώμενο κόστος.
Επιπλέον, θα βρει όλες τις πληροφορίες και τα έντυπα που χρειάζεται για το Net Metering (αιτήσεις, συμβάσεις, ΦΕΚ, ερωτήσεις & απαντήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, τεχνικές πληροφορίες κ.λπ.).
Για περισσότερες πληροφορίες και μια ολοκληρωμένη μελέτη, μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του κατά την υποβολή της συγκεκριμένης φόρμας ή να επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://pvtech.gr/index.php/contact.
Ακόμα, η PVtech αναμένει τις προτάσεις όσον χρησιμοποιούν την εφαρμογή για την περαιτέρω βελτίωσή της. Τα σχόλια μπορούν να αποσταλούν από τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα: http://pvtech.gr/index.php/contact.
Τέλος, να σημειωθεί ότι τα δεδομένα για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης του έργου προέρχονται από το Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS – http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis). Το ενεργειακό κόστος με βάση το οποίο γίνονται οι υπολογισμοί προέρχεται από τα επίσημα τιμολόγια της ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ για οικιακούς & εμπορικούς καταναλωτές.

Απάντηση