ΕΤΕΜ: E36, E50, E45 Συστήματα με πιστοποιήσεις

Τρία ακόμη πιστοποιητικά για τα συστήματά της προσμετρά η ΕΤΕΜ ύστερα από τις τελευταίες δοκιμές σε αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντίσταση στην ανεμοπίεση.

Αρχικά σε δοκιμή υποβλήθηκε μονόφυλλη χωνευτή μπαλκονόπορτα σειράς Ε50, διαστάσεων 2305(Υ)x2000(Π)mm , με απλά ράουλα και βουρτσάκι.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με την εξής αλληλουχία:

– Μέτρηση αεροπερατότητας

– Μέτρηση υδατοστεγανότητας

– Μέτρηση βέλους κάμψεως (παραμόρφωση)

– Κυκλική φόρτιση. Εφαρμογή 50 κύκλων πίεσης-υποπίεσης

– Επανάληψη μέτρησης αεροπερατότητας για να διαπιστωθεί εάν το δείγμα επιτυγχάνει τα αρχικά αποτελέσματα (άρα δεν έχει υποστεί μόνιμες παραμορφώσεις, οι οποίες αλλάζουν την κατηγοριοποίησή του)

– Παλμός ασφαλείας

Τα αποτελέσματα είναι τα κάτωθι:

Ε50 – ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: κατηγορία 4, ΕΝ 12207:1999 Το πρότυπο κατηγοριοποίησης ΕΝ 12207 ορίζει τέσσερεις κατηγορίες, με την πρώτη να είναι η μικρότερη και την τέταρτη, η οποία είναι η μέγιστη δυνατή. Η κάθε κατηγορία ορίζει τον ελάχιστο και το μέγιστο όγκο αέρα ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας αλλά και ανά τρεχόμετρο αρμου ,ανά ώρα. Ο αναλυτικός υπολογισμός της αεροπερατότητας παρουσιάζεται στο πρότυπο ΕΝ 12207.

Το δείγμα κατατάχθηκε στην τέταρτη και μεγαλύτερη κατηγορία. Ε50 – ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ: κατηγορία Ε1200, ΕΝ 12208:1999 Το πρότυπο δοκιμής ορίζει δύο μεθόδους προσδιορισμού της υδατοστεγανότητας ενός κουφώματος; τη μέθοδο Α, η οποία προσομοιώνει πλήρη έκθεση του κουφώματος στα καιρικά φαινόμενα και τη μέθοδο Β, η οποία προσομοιώνει μερική προστασία του κουφώματος (π.χ από κάποιο πρόβολο της κατασκευής).

Το δείγμα ελέγχθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο Α, δηλαδή πλήρως εκτεθειμένο στη βροχή. Η μέγιστη κατηγορία που ορίζεται στο πρότυπο κατηγοριοποίησης για την υδατοστεγανότητα (ΕΝ 12208) ,είναι η 9Α, δηλαδή το κούφωμα πρέπει να παραμείνει υδατοστεγανό έως τα 600Πασκάλ, τα οποία ισοδυναμούν σε πίεση ανέμου ίση με 11 Μποφώρ(ή ~115 χιλιόμετρα/ ώρα) με ταυτόχρονη παροχή ύδατος εξωτερικά του κουφώματος.

Στο δείγμα δεν παρουσιάστηκε εισροή υδάτων μέχρι τα 1200 Πασκάλ (τα οποία ισοδυναμούν σε πίεση ανέμου ίση με 11 Μποφώρ(ή ~160 χιλιόμετρα/ ώρα) με συνεχή παροχή ύδατος εξωτερικά του κουφώματος 10λίτρων/λεπτό. Για τον λόγο αυτό το δείγμα κατατάχθηκε στην ειδική κατηγορία Ε1200. Το αποτέλεσμα αυτό είναι εξαιρετικό εάν λάβουμε υπόψη ότι το δείγμα δοκιμάστηκε πλήρως εκτεθειμένο.

Ε50 – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ: C3, ΕΝ 12210:1999 Η δοκιμή αντίστασης στην ανεμοπίεση περιλαμβάνει τρία στάδια,. -Μέτρηση του βέλους κάμψεως (=παραμόρφωση) του κουφώματος, όπου οι αισθητήρες παραμόρφωσης τοποθετούνται στο πιο αδύναμο στοιχείο της κατασκευής. – Κυκλική φόρτιση. Στο κούφωμα ασκούνται πενήντα κύκλοι πίεσης-υποπίεσης με πίεση, η οποία είναι η μισή σε μέγεθος, σε σχέση με την πίεση που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια μέτρησης του βέλους κάμψεως. – Παλμός ασφαλείας.

Στο κούφωμα ασκείται ένας κύκλος πίεσης- υποπίεσης για 7 δευτερόπλεπτα και η ασκούμενη πίεση είναι 150% μεγαλύτερη σε σχέση με την πίεση που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια μέτρησης του βέλους κάμψεως. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος κατά την ίδια διαδικασία σε διαστάσεις 2472(Υ)x2476(Π)mm μπαλκονόπορτας της σειράς Ε36, με μηχανισμό ανύψωσης και στα δυο φύλλα

Τα αποτελέσματα είναι τα κάτωθι: Ε36 – ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: κατηγορία 4, ΕΝ 12207:1999 Ε36 – ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ: κατηγορία 7A, ΕΝ 12208:1999 Ε36 – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ: Β1, ΕΝ 12210:1999

Τέλος η τρίτη δοκιμή αφορά μονόφυλλο παράθυρο της Ε45 με σταθερό στοιχείο ανοιγοανακλινόμενο ( κρυφο φύλλο από την εξωτερική πλευρά της κάσας).

Τα αποτελέσματα είναι τα κάτωθι: Ε45 – ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: κατηγορία 4, ΕΝ 12207:2000 Ε45 – ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ: κατηγορία Ε1050, ΕΝ 12208:2000 Ε45 – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ: C5, ΕΝ 12210:2000

Απάντηση