ΕΤΕΜ: Έργα συνεργατών

Στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας επικοινωνίας και προώθησης της εταιρείας, η ΕΤΕΜ δημιούργησε μια εφαρμογή στο site της www.etem.gr, μέσω της οποίας προβάλλονται τα συστήματά μας τοποθετημένα σε διάφορα έργα.

Αφορούν είτε κατοικίες είτε επαγγελματικούς χώρους και είναι έργα των αλουμινοκατασκευαστών που εμπιστεύεται και με τους οποίους συνεργάζεται. Το δίκτυο συνεργατών της ΕΤΕΜ αποτελεί μία από τις κινητήριες δυνάμεις της, γι’ αυτό και η εταιρεία φροντίζει για την καλύτερη υποστήριξη αυτού. Τα έργα που προβάλλονται αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα της ποιότητας των προϊόντων της αλλά και της πιστοποιημένης γνώσης των αλουμινοκατασκευαστών.

Απάντηση