Εταιρείες με Πιστοποιητικά ποιότητας

Οι εταιρείες που έχει πιστοποιήσει η ΕΕΑ – ΑΜΚΕ ως Φορέας Πιστοποίησης και έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα σήματα ποιότητας QUALICOAT και QUALANOD για το 2013 είναι αυτές που αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες, για Ελλάδα και εξωτερικό ανά αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού.

Τα πιστοποιητικά έχουν ισχύ μέχρι το τέλος του 2013 και ανανεώνονται με συνεχείς επιθεωρήσεις και εργαστηριακές δοκιμές.

ΕΛΛΑΔΑ -(ανά αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού)

QUALICOAT – 15 εταιρείες

Αρ. Πιστοποιητικού
ETEM No 103
ANALKO No 104
EUROPA No 105
EXALCO No 106
ΑLUMIL No 108
ALCO No 109
ALUMINCO No 110
ALUSET No 113
SANLEV No 115
VEMAL No 117
ELVIAL No 118
TEXNH-ΠΑΝΤΕΛΟΣ No 122
BMC No 123
ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Κ.& Δ. No 124
ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ. No 125

QUALANOD – 3 εταιρείες
Αρ. Πιστοποιητικού
EXALCO No 1503
ΑLUMIL No 1505
ΑΝΑLΚΟ Νο 1506

Εξωτερικό (ανά αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού) QUALICOAT – 5 εταιρείες
Αρ. Πιστοποιητικού
MUSKITA (Κύπρος) Νο 1300
ALUMIL ROM INDUSTRY (Ρουμανία) Νο 3701
ΕΤΕΜ BULGARIA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) Νο 4101
ALUMIL YU INDUSTRY (ΣΕΡΒΙΑ) Νο4500
ALUMIL ALBANIA (ΑΛΒΑΝΙΑ) Νο4900

QUALANOD – 1 εταιρεία
Αρ. Πιστοποιητικού
MUSKITA (ΚΥΠΡΟΣ) Νο 300

Απάντηση