Ετήσια Αποτελέσματα 2013 για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στον Μπλε Κάδο

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσματα του 2013 από τη λειτουργία των προγραμμάτων ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, τα οποία υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα με τη συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), σύμφωνα με την Απολογιστική Έκθεση που, όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο, υποβλήθηκε προς έγκριση στο ΥΠΕΚΑ.

Τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας χαρακτηρίστηκαν από δυσκολίες και σημαντικές προκλήσεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, και σε ό,τι αφορά στην ανακύκλωση συσκευασιών, η παρατεταμένη οικονομική κρίση επέφερε σημαντική μείωση στην κατανάλωση αγαθών με αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση στις συνολικές ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας.

Ωστόσο, ο ρυθμός μείωσης των αποβλήτων συσκευασίας παρουσίασε κάμψη και περιορίστηκε στο 3% σε σχέση με το 2012. Από όλες τις δραστηριότητες του Συστήματος, το 2013 εκτράπηκαν από τους χώρους ταφής και ανακυκλώθηκαν 442.000 τόνοι συσκευασιών και χαρτιού εντύπων. Με την ανακύκλωση αυτών των ποσοτήτων αποφεύχθηκε η εκπομπή 560.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2 eq) στο περιβάλλον και εξοικονομήθηκαν 1.670 εκατομμύρια κιλοβατώρες (ΚWh) ενέργειας.

Επίσης, υποστηρίχθηκε η οικονομία με την ανάπτυξη 2.200 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Παρά τις γενικότερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, η ανάπτυξη του Συστήματος του Μπλε Κάδου και η ένταξη νέων περιοχών στα έργα της ανακύκλωσης, συνεχίστηκε δυναμικά σημειώνοντας σημαντική επέκταση το 2013.

Συγκεκριμένα, στο δίκτυο εξυπηρέτησης από το Σύστημα εντάχθηκαν επιπλέον 570.000 κάτοικοι σε 32 νέους δήμους και παραχωρήθηκαν 16 χιλιάδες μπλε κάδοι και 20 οχήματα. Πλέον, τα έργα της ανακύκλωσης συσκευασιών εξυπηρετούν το 87% του πληθυσμού της Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε 9,4 εκατομμύρια κατοίκους να ανακυκλώνουν τις συσκευασίες τους στον Μπλε Κάδο.

Παράλληλα, η ΕΕΑΑ ανταποκρινόμενη στις ανάγκες βελτίωσης των μεθόδων ανακύκλωσης, προχωρά σε σύγχρονες λύσεις προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως να διευκολύνει τους πολίτες. Προς αυτή την κατεύθυνση, καθιερώθηκε το 2013 και αναπτύσσεται πλέον δυναμικά, ξεχωριστό Ρεύμα Συλλογής Γυάλινης Συσκευασίας. Η συλλογή του γίνεται μέσα από τους νέους, ειδικούς Μπλε Κώδωνες που τοποθετούνται σταδιακά με τη συνεργασία των ΟΤΑ σε διάφορα σημεία-επιχειρήσεις όπου καταναλώνονται σημαντικές ποσότητες προϊόντων σε γυάλινες φιάλες.

Ο κύριος Γιάννης Ραζής, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, αναφέρει: «Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης παραμένει για μια ακόμη χρονιά πιστή στη δέσμευσή της να παρέχει και να αναπτύσσει ένα δυνατό και αποτελεσματικό σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών στην Ελλάδα, καθώς και να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των Εθνικών μας Στόχων. Διατηρούμε στο ακέραιο τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να υλοποιούμε δράσεις για ολοένα αυξανόμενη ανάπτυξη, αλλά και εξασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας του Συστήματος του Μπλε Κάδου στη χώρα μας.

Με τη συνδρομή των ΟΤΑ, των επιχειρήσεων και των πολιτών εργαζόμαστε εντατικά προκειμένου να προωθήσουμε την ανακύκλωση συσκευασιών στην Ελλάδα, να την εντάξουμε στην καθημερινότητα κάθε πολίτη και να επικοινωνήσουμε τα πλεονεκτήματά της, ώστε να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Τέλος, παρά τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, η σταθερή πορεία του Συστήματος των Μπλε Κάδων αποδεικνύει τη δυναμική της ΕΕΑΑ και επιβεβαιώνει την αισιοδοξία μας για το μέλλον, γιατί και στα δύσκολα συνεχίζουμε δυναμικά!»

Απάντηση