Επιστολή Ευρωπαϊκών Οργανισμών για ενεργειακή ασφάλεια

H πρωτοβουλία Κλίματος και Ενέργειας για το 2030 και η Κοινή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια, αποτελούν τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν στο προσεχές συμβούλιο των Ευρωπαίων ηγετών στις 23 Οκτωβρίου.

Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ριζική ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη και τα τεράστια οφέλη που μπορεί αυτή να αποφέρει (επίτευξη κλιματικών στόχων, καταπολέμηση ανεργίας, δραστική μείωση εισαγωγών ενέργειας κ.ά.) δυστυχώς αγνοήθηκαν. Προκειμένου να επιστήσουν την προσοχή γι’ αυτή την σημαντική παράλειψη, οι γενικοί γραμματείς των οργανισμών EuroAce, Εurima και Glass for Europe, συνέταξαν και συνυπέγραψαν μία επιστολή την οποία απέστειλαν στους 28 ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών – μελών της Ε.Ε., επισημαίνοντας ότι ένας δεσμευτικός στόχος αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των υφισταμένων κτιρίων στην Ευρώπη σε ποσοστό 40% είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού σχεδίου ανακαίνισης με πολλαπλά οφέλη που αφορούν σε επενδυτές, επιχειρήσεις και πολίτες και κυρίως σε ότι αφορά την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη.

Η επιστολή αυτή υποστηρίζεται από πολλούς Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ.ORG, που αποτελεί και το Εθνικό Σημείο Επαφής της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Renovate Europe Campaign.

Απάντηση