Επιβράβευση καλών πρακτικών Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Εξοικονόμησης και Αειφορίας

Τα Energy Mastering Awards 2015 έρχονται για να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση της ενεργειακής δαπάνης, την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος από Επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς, καθώς και από εταιρείες που διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία ή τεχνολογία.
Τελική Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 09 Οκτωβρίου 2015
Πληροφορίες: Mαρία Βασιλικούδη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 109), e-mail: [email protected]
Αγγελική Κουτσουράδη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 268), e-mail: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση