Επεκτείνεται στη Μέση Ανατολή η ιταλική Ternienergia

Η ιταλική θυγατρική της Italeaf Spa, Ternienergia, και η αραβική Khalid Al Hamed Group LLC προχωρούν στη σύσταση κοινοπραξίας, με έδρα στη Μέση Ανατολή.
Στο νέο κοινοπρακτικό σχήμα η ιταλική εταιρεία θα έχει ποσοστό 49% και αντίστοιχα το υπόλοιπο 51% θα κατέχει ο όμιλος Al Hamed.
Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για το ύφος των δραστηριοτήτων της νεοσυσταθείσας εταιρείας.

Απάντηση