Εξαγωγές και εμπορικό Ισοζύγιο κλάδου (9μηνο 2015)

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Ε.Σ.Υ.Ε.) για το 9μηνο του 2015, οι εξαγωγές του κλάδου του αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,6% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας και τον κατατάσσουν ως εξής, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ε.Σ.Υ.Ε..
– 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 1078 εκατ.€ περίπου παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 15% περίπου σε σχέση με το 9μηνο του 2014, ενώ οι συνολικές εξαγωγές της χώρας σημείωσαν μείωση κατά 3,7%.
– με το 2ο καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 498 εκατ.€ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,5% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2014

Απάντηση