Εντάχθηκαν τρία νέα έργα ενεργειακής αποδοτικότητας σε δήμους

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προώθησε την ένταξη τριών (3) προτεινόμενων έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, με συνολική δημόσια δαπάνη 1.405.832,23 Ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε τα τεχνικά δελτία για τους εξής Δήμους:

Δήμος Ρεθύμνου – Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Ρεθύμνης: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος παρεμβάσεων και έργων εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο και το 1ο Γυμνάσιο του Δήμου Ρεθύμνου, συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Τα κτήρια, λόγω της παλαιότητάς τους, παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στεγανότητας και μόνωσης. Με την ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα υπάρξει συνολική εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 83,3% και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα σε ποσοστό 82,3%, προς όφελος του δημοτών του Δήμου Ρεθύμνης.

Δήμος Πύδνας – Κολινδρού – Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας & Παραγωγής από ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κολινδρού: Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου – Κολυμβητηρίου Κολινδρού του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Αποτέλεσμα του έργου θα είναι η λειτουργία του κολυμβητηρίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η δραστική μείωση των λειτουργικών του εξόδων με την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και γεωθερμικού συστήματος και μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Από το έργο πρόκειται να επωφεληθούν όχι μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού αλλά και πληθυσμός που υπερβαίνει τις 15.000 των γύρω περιοχών.

Δήμος Τανάγρας – Αναβάθμιση Παλαιού Δημαρχείου Σχηματαρίου: Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτηρίου του Παλαιού Δημαρχείου Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας, συνολικού προϋπολογισμού 405.832,23 ευρώ με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 75%, με σημαντικό οικονομικό όφελος όσον αφορά στο κόστος χρήσης του κτηρίου, την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 73%, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων του κτηρίου. Αμέσως μετά τις αποφάσεις ένταξης θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες εκπόνησης των οριστικών μελετών, με την ολοκλήρωσή τους να προβλέπεται εντός λίγων μηνών.

Απάντηση