Ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2012/27 για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας

Η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2012/27 για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή.
Η εν λόγω οδηγία θεσμοθετεί τους εθνικούς στόχους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 και επιβάλλει την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα.

Επίσης, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για τον περιφερειακό σχεδιασμό για τα απορρίμματα και τον επανακαθορισμό των πόρων του Πράσινου Ταμείου.

Απάντηση