ΕΝΚΑΣ: Νέο κύκλος σεμιναρίων

Έναν νέο κύκλο σεμιναρίων με επίκαιρη θεματολογία εξαιρετικού ενδιαφέροντος για τους κατασκευαστές ξεκινάει η ΕΝΚΑΣ.

Τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν θέματα όπως η οργάνωση της παραγωγής, το σύστημα ελέγχου παραγωγής και οι τεχνικές επικοινωνίας με τον πελάτη. Τα σεμινάρια αφορούν τη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα όπως οικονομική των επιχειρήσεων, η εισαγωγή στο marketing, η επικοινωνία με τους πελάτες, οι τεχνικές πωλήσεων, βασικές αρχές κοστολόγησης, οργάνωση αποθηκών, εισαγωγή στις κατασκευές κουφωμάτων αλουμινίου, είδη κουφωμάτων, συστήματα ποιότητας και σήμανση CE, ασφάλεια και προστασία στην εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΝΚΑΣ στο τηλέφωνο 210/49.12.885 και fax: 210/4920528 και στο e-mail: info@enkas.gr

Απάντηση