Ενεργειακή αναβάθμιση ΣΕΦ, ΟΑΚΑ & αθλητικών εγκαταστάσεων στα Ιωάννινα

Ευρεία σύσκεψη με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών χώρων. Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ. και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιωαννιτών στο επίκεντρο της συζήτησης.
Στο πλαίσιο της πολιτικής για την ενεργειακή αναβάθμιση κοστοβόρων αθλητικών εγκαταστάσεων, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιου Συναδινού, διεξήχθη ευρεία σύσκεψη στη Γ.Γ.Α. με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.). Το «παρών» στη σύσκεψη έδωσαν εκπρόσωποι του Ο.Α.Κ.Α., του Σ.Ε.Φ. και του Δήμου Ιωαννιτών, ενώ από πλευράς Κ.Α.Π.Ε. ο πρόεδρός του Βασίλης Τσολακίδης με συνεργάτες του.
Και τα τρία αθλητικά συγκροτήματα έχουν επιλεγεί από την αθλητική ηγεσία ώστε να αποτελέσουν πρότυπα αθλητικά κέντρα ενεργειακής αυτοτέλειας, εφαρμογής Α.Π.Ε. και περιβαλλοντικής εξέλιξης. Ενδεικτικά, το μεν Ο.Α.Κ.Α. από το 2010 έχει άδεια παραγωγής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) έως 2 MW, γεγονός που είχε παραβλεφθεί από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, το Σ.Ε.Φ. δεν διαθέτει καν σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου.
Οι δε αθλητικές εγκαταστάσεις, συνολικά, του Δήμου Ιωαννίνων λόγω των γεωφυσικών και κλιματικών συνθηκών χρήζουν ειδικής αντίστοιχης προσέγγισης.

Απάντηση