ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας το 2015

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το μήνα Δεκέμβριο 2015 το μέγεθος της Συνοικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1244 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 286 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1659,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 5,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 25,9% στην επιφάνεια και κατά 80,9& στον όγκο, σε σχέδη με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας κατά το μήνα Δεκέμβριο 2015 αντιστοιχούν σε 271,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1510 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζονται αύξηση κατά 21,3% στην επιφάνεια και κατά 67,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Δεκέμβριο 2015, στο σύνολο της χώρας, αντιστοιχούν σε 14,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 149,2 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Δεκέμβριο 2015 είναι 9%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών, δηλαδή από Ιανουάριο έως και τον Δεκέμβριο 2015, το μέγεθος της οικοδομικής δραστηριότητας (Iδιωτικής – Δημόσιας) ενισχύθηκε κατά 33,2% σε επίπεδο όγκου και κατά 7% σε επίπεδο επιφάνειας, με τον συνολικό αριθμό των οικοδομικών αδειών να ανέρχεται σε 13.257.

Απάντηση