ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 500 νέες θέσεις εργασίας

Την υπογραφή σύμβασης με το ΥΠΕΚΑ για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου της Βεύης ανακοίνωσε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μια εξέλιξη που, όπως αναφέρει, αναμένεται να δημιουργήσει 500 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και σχεδόν 2.000 έμμεσες θέσεις εργασίας. Όπως ανακοίνωσε, η θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ υπέγραψε τη «Σύμβαση Μίσθωσης Δικαιώματος Έρευνας και Εκμετάλλευσης Δημόσιου Λιγνιτοφόρου Χώρου στη περιοχή Βεύης, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας», με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης αποτελεί το τελευταίο βήμα μιας σειράς διαδικασιών για την επαναλειτουργία του λιγνιτωρυχείου της Βεύης, που θα ολοκληρωθεί πλήρως με την κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή ενώ είναι ιδιαίτερης σημασίας, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και συνολικά για τη χώρα, αφού διασφαλίζει περαιτέρω την ενεργειακή επάρκεια της. “Με την επαναλειτουργία του λιγνιτωρυχείου δημιουργούνται σχεδόν 500 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και σχεδόν 2.000 έμμεσες θέσεις εργασίας” αναφέρει η ανακοίνωση. Η σύμβαση αφορά στην εξόρυξη 120 εκατ. τόνων λιγνίτη, ενώ επιτρέπει και την απελευθέρωση για εκμετάλλευση όμορων κοιτασμάτων της ΔΕΗ. Στη σύμβαση προβλέπονται επίσης μεταξύ άλλων τα εξής: Μίσθωση για δεκαπέντε έτη αρχικά, με καθαρά έσοδα για το Δημόσιο που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Έργα για την προστασία του περιβάλλοντος που δεν περιορίζονται στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά ξεπερνούν για την δεκαπενταετία τα 26 εκατομμύρια ευρώ.

Απάντηση