ΕΛΒΙΑΛ: Θετική πορεία παρά την κρίση

Ανώτερα των εκτιμήσεων ήταν για ένα ακόμη έτος τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΛΒΙΑΛ, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 2013 η κρίση στον χώρο της οικοδομής και των κατασκευών κορυφώθηκε.

Στο δυσμενές αυτό επιχειρηματικό περιβάλλον η ΕΛΒΙΑΛ το 2013:

– Επένδυσε σε ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελεί θεμέλιο λίθο της επί σειρά ετών πετυχημένης πορείας, αυξάνοντας το προσωπικό της κατά 15% σε σύγκριση με το 2012.

– Προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις με την δημιουργία αυτοματοποιημένης μονάδας κατεργασίας προφίλ αλουμινίου για την εξυπηρέτηση αγορών όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η αεροναυπηγική και άλλες.

– Επένδυσε στην αγορά των ποιο σύγχρονων ευρωπαϊκών μονάδων κατασκευής μητρών, υπερδιπλασιάζοντας έτσι την ήδη μεγάλη και ποιοτική παραγωγή της.

– Ενίσχυσε τα τμήματα design, ποιοτικού ελέγχου, πωλήσεων και κυρίως του marketing. Έτσι ολοκλήρωσε για το 2013, το πρόγραμμα υποστήριξης των συνεργατών παρέχοντας τους την δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων πιστοποιήσεων, εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση με την διοργάνωση επαγγελματικών συναντήσεων

– Ημερίδων σε πολλές πόλεις της χώρας.

Σε μια αγορά που ο επιχειρηματικός κλάδος του αλουμινίου, καταγράφει σημαντικές οικονομικές απώλειες, η ΕΛΒΙΑΛ πέτυχε βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών, σταθεροποίηση των βασικών μεγεθών και οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών, όπως κατέδειξαν τα πρώτα προσωρινά οικονομικά αποτελέσματα της για το 2013.

Κυρίως όμως διατηρώντας χαμηλούς τόνους και το κοινωνικό της προφίλ, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την εταιρική κοινωνική της ευθύνη συμμετέχοντας σε δράσεις και εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου.

Το επίτευγμα όμως είναι αποτέλεσμα συνέπειας και συνέχειας, στις αρχές και την φιλοσοφία που διέπουν την εταιρεία από την ίδρυσή της έως και σήμερα. Είναι αποτέλεσμα πολυετούς στρατηγικού σχεδιασμού, συστηματικής παρακολούθησης και διαρκούς διερεύνησης της αγοράς , που εδραιώνουν την ΕΛΒΙΑΛ στους ηγέτες του κλάδου κάτι που η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ως μεγαλύτερη υποχρέωση για την συνέχεια.

Πιο συγκεκριμένα, στο 2013 η ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ πέτυχε:

• Αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά +1%, στα 34 εκ. € από 33,65 εκ. € στο 2012.
• Αύξηση των Κερδών Προ Φόρων +5%, τα οποία ξεπέρασαν τα 1,8 εκ. € από 1,73 εκ. € στο 2012.
• Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 4,8 εκ. € από 5,8 εκ. € στο 2012, σημειώνοντας πτώση -17%, η οποία προήλθε από τη μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους, καθώς και από την αύξηση των δαπανών διάθεσης της εταιρείας.
• Ο συνολικός Δανεισμός της ΕΛΒΙΑΛ διαμορφώθηκε στα 6,8 εκ. € από 13,2 εκ. € στο 2012 και είναι εξολοκλήρου μακροπρόθεσμος.
• Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στις 31/12/13 ήταν στα 12,2 εκ. € από 19,3 εκ. € στο 2012.
• Στη διάρκεια του 2013, η εταιρεία αυτόχρηματοδότησε και ολοκλήρωσε επένδυση 3 εκ. €.

Το 2014 αποτελεί μια χρονιά ενός πολυετούς και εξελισσόμενου Business plan και η τάση ανάπτυξης αυτή θα συνεχιστεί , καθώς στόχος είναι η επέκταση σε ξένες αγορές και ο εμπλουτισμός του portfolio των υπηρεσιών προς όφελος των συνεργατών και των εν γένει συνεργαζομένων με την ΕΛΒΙΑΛ.

Για την παραπέρα ανάπτυξη της εταιρείας το βάρος θα δοθεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της συνολικής εμπειρίας του πελάτη μέσα από ενέργειες που δίνουν έμφαση και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Στην προσέγγιση των ελπιδοφόρων τομέων της νέας αγοράς και των τάσεων της, με νέα εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Στόχος της εταιρείας είναι να αυξήσει τις πωλήσεις κατά +20%, αύξηση που θα προέλθει κατά το μεγαλύτερο μέρος της από τις εξαγωγές αλλά και ένα πολύ σημαντικό και ποιοτικό μέρος της Ελληνικής αγοράς την οποία όχι μόνο δεν παραβλέπει αλλά θα συνεχίζει να πιστεύει και να στηρίζει ως μια αμιγώς Ελληνική Βιομηχανία μέχρι την ανάκαμψη της αγοράς και της χώρας γενικότερα.

Απάντηση