ΕΛΒΑΛ: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η ΓΣ

Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την αποδέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί από την απορροφηθείσα ΕΤΕΜ, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ΓΣ της ΕΛΒΑΛ.
Η ΕΛΒΑΛ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών.
Παρέστησαν 18 μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 94.126.872 επί συνόλου μετοχών 125.562.262, ήτοι το 74,96%.
Επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:
1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014, με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2014.
3. Την εκλογή ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2015 την ελεγκτική εταιρία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά τους.
4. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με θητεία ενός (1) έτους, με τα εξής μέλη:
(1) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ (2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (3) ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ (5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ (6) ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ (7) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μέλος (8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (9) ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ (11) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ (12) GERARD DECOSTER, ανεξάρτητο μέλος.
5. Τον ορισμό ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, τους κάτωθι: (1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος (2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ.
6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920.
7. Την αποδέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί από την απορροφηθείσα ΕΤΕΜ Α.Ε.
8. Την κάλυψη ιδίας συμμετοχής επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 και για σχηματισμό αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 3299/2004.

Απάντηση